Αίθριο εμπορικού κέντρου Ουκρανίας

Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικής κατασκευής και υαλοπινάκων αιθρίου εμπορικού κέντρου στην πλατεία των Ελλήνων στην Ουκρανία,σε συνεργασία με την ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕΚατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικής κατασκευής και υαλοπινάκων αιθρίου εμπορικού κέντρου στην πλατεία των Ελλήνων στην Ουκρανία,σε συνεργασία με την ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ

Πίσω στις Κατασκευές
62