Κατασκευές

  • Marathon Museum
    Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικής κατασκευής και χωροδικτυώματος στεγάστρου, υποστηλωμάτων και εξωτερικών επενδύσεων Μουσείου Τύμβου Μαραθώνα,σε συνεργασία με την ΠΕΤΡΑΚΑΚΗΣ - ΣΙΔΕΡΗΣ Περισσότερα
  • Pool Skylight
    Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικού φορέα ανάρτησης στεγάστρου κλειστής δεξαμενής κολύμβησης σε συνεργασία με την εταιρεία ECCAE Περισσότερα