Επιλέξτε μια από τις υποκατηγορίες

  1. Αυτόματες Πόρτες

    Η Ιταλική εταιρεία Sesamo ξεκίνησε το 1965 με την πρόθεση να παράγει αυτοματισμούς για πόρτες,παράθυρα και ρολλά.Με οδηγό την καινοτομία και την ταχύτατη δημιουργικότητα η εταιρεία Sesamo αναπτύχθηκε ευρύτατα στην Ιταλία καθώς και στην υπόλοιπη ευρώπη μέσω του μεγάλου δικτύου διανομής που διαθέτει.


    Η παρούσα παραγωγή διαχωρίζεται σε αυτοματισμούς:    1. Συρόμενων θυρών

    2. Ανοιγόμενων θυρών

    3. Τηλεσκοπικών θυρών

    4. Γωνιακών θυρών

    5. Κυκλικών θυρών

    Η προμήθεια των αυτοματισμών συμπληρώνεται με αρκετά εξαρτήματα για τον έλεγχο και προγραμματισμό των θυρών καθώς και από δύο σειρές προφίλ αλουμινίου.Οι αυτοματισμοί Sesamo διαθέτουν την σωστή ισορροπία ποιότητας/κόστους συμπεριλαμβανομένου της απλής λειτουργίας και της διάρκειας χρήσης.Εφαρμόζονται σε εμπορικά καταστήματα καθώς και σε δημόσια κτίρια (supermarkets, καταστήματα,φαρμακεία,νοσοκομεία,ξενοδοχεία,αεροδρόμια κ.α)

    Sesamo.pdf
  • Αυτόματες Πόρτες
    , , , , , , ,